Podatek odroczony

Celem szkolenia jest pomoc pracownikom działów księgowości, podatków i controlingu w ustalaniu podatku dochodowego z podziałem na bieżące zobowiązanie oraz odroczony podatek.

Plan ramowy*

 • Wprowadzenie
 • Definicje podstawowych pojęć Teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Różnice w ujęciu kosztów oraz przychodów wg przepisów podatkowych oraz prawa bilansowego
 • Omówienie przykładowych kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu.
 • Ekonomiczne uzasadnienie ustalania podatku odroczonego – efekt tarczy podatkowej
 • Metody obliczania podatku odroczonego, wynikowa i bilansowa
 • Różnice trwałe oraz przejściowe na przykładach
 • Wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2
 • Wartość bilansowa aktywów oraz pasywów
 • Sposoby ustalania wartości podatkowej aktywów oraz pasywów
 • Strata podatkowa jako podstawa utworzenia aktywów z tytułu podatku odroczonego
 • Rozwiązania przyjęte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 16
 • Utrata wartości aktywów wg MSR 36
 • Dyskusja i zakończenie

*szczegółowy program odnajdą Państwo w ofercie szkolenia pdf.

Zapisz się

Szczegóły

Czas: 1 dzień szkoleniowy, wersja live on-line

Data: 25 listopad 2024

Język: polski

Miejsce: platforma Zoom Meeting

Godzina: 9:00 – 15:30

Cena: 1 450 PLN netto + VAT

Promocja: 20 września 2024

10% rabatu za zapisy indywidualne
15% rabatu za zapisy min. 2 osób

Zapisz się

Prowadzący

Roman Seredyński, MBA, biegły rewident

 • partner zarządzający grupą UHY ECA,
 • doktor nauk ekonomicznych,
 • doświadczony trener i wykładowca,
 • wieloletnie doświadczenie audytorskie oraz z zakresu sprawozdawczości finansowej,
 • autor licznych artykułów w dziedzinie audytu i sprawozdawczości finansowej.

Zapoznaj się ze szkoleniem

pobierz .pdf
wszystkie szkolenia
2021 Wszystkie prawa zastrzeżone Klauzula informacyjna - RODOPolityka prywatności