Certyfikacja PMI (CAPM oraz PMP)
Stowarzyszenie PMI
Certyfikat CAPM
Egzamin CAPM
Certyfikat PMP®
Egzamin PMP®
PMP z LondonSAM
Podręczniki PMP®

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zarządzaniem projektami na kurs Project Management w oparciu o standardy zawarte w PMBoK.

Dodatkowo dla osób chcących podejść do egzaminu PMI (Certyfikat PMP oraz CAPM) proponujemy 2-dniowe warsztaty Exam Prep, które uzupełnią wiedzę merytoryczną technicznymi umiejętnościami niezbędnymi na egzaminie.

Najbliższe kursy PMP:
– Moduł I – „Zarządzanie projektami w oparciu o PMBoK®” – termin do uzgodnienia – jesień 2022
– Moduł II –„Exam Prep®- przygotowanie do egzaminu certyfikującego” – termin do uzgodnienia – jesień 2022

Opłata za szkolenie z zakresu PMP® wynosi:
Moduł I – 2 850 PLN netto + VAT
Moduł II – 1 950 PLN netto + VAT
Całe szkolenie – 4 650 PLN netto + VAT

Zapisy
Zapisz się na szkolenie wypełniając formularz online, telefonicznie: 12 661 74 11 lub poprzez e-mail: dominika@londonsam.pl, wpisując nazwę szkolenia, swoje dane oraz nr telefonu.

Czym jest PMI®?
– Największą na świecie instytucją zrzeszającą profesjonalistów z dziedziny zarządzania projektami,
– Światowym liderem w tworzeniu standardów zarządzania projektami,
– Międzynarodowym centrum certyfikacyjnym, umożliwiającym każdemu, kto chce odnosić sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami, zdobycie prestiżowych dyplomów zawodowych.


Kiedy i gdzie powstał PMI®
?
– Instytut został założony w Filadelfii w 1969 roku,
– Obecnie skupia ponad 450 000 członków w 170 krajach na świecie.


Czym są standardy PMI®?
– Standardy zarządzania projektami są opracowywane na bazie doświadczeń członków stowarzyszenia, zebrane w kompendium wiedzy – Project Management Body of Knowledge,
– Na podstawie decyzji American National Standard Istitute PMBOK® Guide stał się obowiązującym standardem w dziedzinie zarządzania projektami.


PMI® w Polsce
– W 2003 roku PMI®, wiodące na świecie zawodowe stowarzyszenie non-profit, ustanowiło oddział Project Management Institute PMI Warsaw, Poland Chapter (Warszawa, Oddział Polski),
– W dniu 8 maja 2007 stowarzyszenie zmieniło nazwę na PMI Poland Chapter (PMI Polska) i przekształciło swoją strukturę powołując 5 oddziałów w GdańskuKrakowieŁodziPoznaniuWarszawie i Wrocławiu.

Czym jest certyfikat CAPM®?
Certified Associate in Project Management® (CAPM) to certyfikat PMI®, potwierdzający wiedzę z obszaru zarządzania projektami.


Dla kogo jest certyfikat CAPM?
Jego program został specjalnie przystosowany do potrzeb początkujących adeptów sztuki project managementu, członków zespołów projektowych oraz studentów chcących potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego.


Jak zdobyć certyfikat CAPM?
Aby go zdobyć i utrzymać, należy spełnić minimalne wymagania stawiane przez PMI®, a następnie co 5 lata odnawiać go poprzez ponowne zdanie egzaminu.


Ja
kie korzyści wynikają z posiadania certyfikacji CAPM?
Certyfikat CAPM® jest potwierdzeniem znajomości podstaw zarządzania projektami, procesów i standardów z tym związanych oraz profesjonalnej terminologii.


Ile kosztuje certyfikat CAPM:

  • Członkowie PMI® – $225.00
  • Nie-członkowie PMI® – $300.00

Rejestracja na egzamin CAPM®

Rejestracji na egzamin CAPM® dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu: http://www.pmi.org, na której kandydat zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich formularzy dotyczących wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego lub przejścia odpowiedniego kursu edukacyjnego. PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów:

– posiadających 1500 godzin roboczych spędzonych na pracy w zespole projektowym oraz wykształcenie średnie. Wymagane jest w tej opcji wypełnienie formularzy Experience Verification Form – jednego dla każdego projektu – i dołączenie ich do aplikacji. Formularz zawiera informacje o projekcie, w którym uczestniczył kandydat oraz dane kontaktowe osoby mogącej potwierdzić wykazywane doświadczenie,
– legitymujących się 23-godzinną formalną edukacją w obszarze zarządzania projektami oraz wykształceniem średnim. Uznawane są kursy  i szkolenia realizowane w autoryzowanych przez PMI® instytucjach, jak również uczelniach kształcących w obszarze zarządzania projektami oraz innych wyspecjalizowanych instytucjach.

Jeżeli wymagania stawiane przez PMI® zostały spełnione i zweryfikowane na podstawie aplikacji, kandydat otrzymuje list (eligibility letter) potwierdzający możliwość przystąpienia do egzaminu.


Wniesienie opłaty egzaminacyjnej
Wraz z rejestracją na egzamin należy wnieść opłatę w wysokości $300 lub €250 (dla członków PMI odpowiednio $225 lub €185). Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej.

Jeśli w czasie weryfikacji danych kandydata Instytut uzna, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające go egzaminu, część opłaty zostanie zwrócona. PMI® dokonuje również wyrywkowego audytu, w czasie którego dogłębnie analizuje dokumentację danej osoby. Może to nastąpić nawet po otrzymaniu certyfikatu. Jeśli w takim przypadku PMI® stwierdzi nieprawidłowości, certyfikat zostaje anulowany, a dana osoba nie ma prawa do zwrotu kosztów egzaminu.


Przystąpienie do egzaminu CAPM®
Po zarejestrowaniu, osoba ubiegająca się o certyfikat CAPM® ma rok na zdanie egzaminu. W tym czasie może pisać go maksymalnie 3 razy, wnosząc opłatę za kolejne dwie próby w wysokości $200 lub €170 każda (dla członka stowarzyszenia PMI® odpowiednio $150 lub €125).

Jeżeli w trakcie trzech podejść nie uda się pozytywnie zdać egzaminu, kolejna próba może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od ostatniej. Należy wtedy jeszcze raz dokonać rejestracji i ponieść związane z tym koszty.

Czym jest certyfikat PMP?
Project Management Professional® (PMP) to specjalistyczny certyfikat zawodowy potwierdzający najwyższe kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami.


Jak zbobyć certyfikat PMP?
Aby go zdobyć i utrzymać, należy zdać egzamin, a następnie co 3 lata odnawiać go poprzez aktywne gromadzenie punktów PDU (Professional Developement Unit).


Jakie korzyśći wynikają z posiadania certyfikacji?
Certyfikat PMP jest uznawany przez większość dużych firm i instytucji rządowych na całym świecie. Coraz więcej firm wręcz wymaga, aby każda osoba zaangażowana w realizację działań dotyczących zarządzania projektami posiadała certyfikat PMP®Jest to bowiem wysokiej klasy potwierdzenie nie tylko wiedzy i znajomości światowych standardów w danej dziedzinie, ale też posiadanej praktyki zawodowej.


Wymogi niezbędne do otrzymania certyfikatu PMP®
Aby otrzymać certyfikat PMP® konieczne jest spełnienie wymogów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego, weryfikowanych w procesie rejestracji na egzamin.
Następnie każdy kandydat musi wykazać się akceptowalnym i przekonującym poziomem wiedzy o zarządzaniu projektami, testowanym podczas egzaminu certyfikacyjnego PMP®.


Mam certyfikat PMP – i co dalej?
W ramach programu CCR (Continuing Certification Requirements) posiadacze tytułu PMP® zobowiązani są do aktywnej działalności na polu zawodowym i ciągłego dokształcania. Certyfikat jest bowiem nadawany na okres 3 lat i w tym czasie należy zdobyć 60 punktów PDU (professional Developement Unit), aby go odnowić. Jednocześnie należy wnieść opłatę za odnowienie certyfikatu w wysokości $150 (dla członków PMI® – $60).

Punkty PDU zdobywa się poprzez uczestniczenie w różnych kursach i szkoleniach zawodowych, publikacje w dziedzinie zarządzania projektami czy też aktywny udział w stowarzyszeniu PMI®.

Jakie kwoty trzeba zainwestować w certyfikat PMP®?
Jednorazowy koszt egzaminu PMP® wynosi $405 dla członków stowarzyszenia PMI® (roczny koszt członkostwa to $129 + jednorazowa $10 „application fee”). Dla pozostałych osób koszt egzaminu wynosi $555.

Egzamin PMP®
Egzamin PMP® jest dokładnie taki sam na całym świecie. Jest on przygotowany przez Instytut w formie testu złożonego z 200 pytań w języku angielskim, z czego 25 pytań jest losowo odrzucana i nie podlega punktowaniu. Nad przebiegiem egzaminu czuwa dwuosobowa komisja z Project Management Institute (PMI). Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na minimum 106 pytań w ciągu 4 godzin (w zależności od ustalonego przez PMI w konkretnym czasie zmiennego progu zdawalności).

Egzaminy odbywają się w Polsce w formie komputerowej (Computer Based Test) i są przeprowadzane w autoryzowanej przez PMI® placówce Prometric. Od 1 lipca 2019 egzaminy certyfikacyjne PMI® będą odbywać się w autoryzowanych ośrodkach Pearson VUE.

W Krakowie:
INFINITY (Prometric Test Center)
Al. 29 Listopada 130, pokój 425


Rejestracja na egzamin PMP®
Rejestracji na egzamin PMP dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu: http://www.pmi.org, na której kandydat zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich formularzy on-line dotyczących wykształcenia i posiadanego doświadczenia zawodowego. PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów:
– posiadających dyplom wyższej uczelni oraz minimum 3-letnie doświadczenie (4,500 godzin) w obszarze zarządzania projektami (jednakże nie starsze niż na 8 lat poprzedzających rejestrację),
– posiadających wykształcenie średnie oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (7,500 godzin) w obszarze zarządzania projektami lub zadaniami w ramach projektu (jednakże nie starsze niż na 8 lat poprzedzających rejestrację).

Każdy kandydat jest zobowiązany wykazać uczestnictwo w minimum 35 godzinach szkoleń, wśród których muszą znaleźć się treści związane z jakością, zakresem, czasem, kosztem, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i zarządzaniem integracją projektu.

W czasie rejestracji kandydat akceptuje specjalny Kodeks Postępowania Profesjonalnego Kierownika Projektu.


Wniesienie opłaty egzaminacyjnej
Wraz z rejestracją na egzamin należy wnieść opłatę w wysokości $555 lub €465 (dla członków PMI odpowiednio $405 lub €340). Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej.
Jeśli w czasie weryfikacji danych kandydata Instytut uzna, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające go egzaminu, część opłaty zostanie zwrócona. PMI® dokonuje również wyrywkowego tzw. audytu, w czasie którego dogłębnie analizuje dokumentację danej osoby i może to nastąpić nawet po otrzymaniu certyfikatu. Jeśli w takim przypadku PMI® stwierdzi nieprawidłowości, certyfikat zostaje anulowany, a dana osoba nie ma prawa do zwrotu kosztów egzaminu.


Przystąpienie do egzaminu PMP®
Po zarejestrowaniu, osoba ubiegająca się o certyfikat PMP® ma rok na zdanie egzaminu. W tym czasie może pisać go maksymalnie 3 razy, wnosząc opłatę za kolejne dwie próby w wysokości $375 lub €315 każda (dla członka stowarzyszenia PMI® odpowiednio $275 lub €230).

Jeżeli w trakcie trzech podejść nie uda się pozytywnie zdać egzaminu, kolejna próba może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od ostatniej. Należy wtedy jeszcze raz dokonać rejestracji i ponieść związane z tym koszty.

Struktura i zakres szkolenia PMP z LondonSAM

Szkolenie z zakresu PMP® zostało w całości przygotowane i dostosowane do wymogów egzaminacyjnych stawianych przez PMI® oraz światowych standardów zarządzania projektem. Za podstawę do opracowania programu posłużył PMBOK® Guide 6 edycja.

Słuchacze kursu zdobędą podstawową wiedzę i zrozumienie istotnych zagadnień z dziedziny zarówno teorii, jaki i praktycznego funkcjonowania wszystkich etapów zarządzania projektami.

Szkolenie jest organizowane jako obowiązkowy 3 – dniowy cykl zajęć dydaktycznych (zajęcia trwają 7 godzin zegarowych dziennie) + 2 dni warsztatów przygotowujących pod względem technicznym do certyfikacji (Exam Prep®). Zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku polskim mają na celu pokryć merytoryczny obszar zagadnień zarządzania projektem. Część Exam Prep®, prowadzona w języku angielskim, służy do przygotowania technicznego do egzaminu organizowanego przez PMI® i jest obligatoryjna dla wszystkich uczestników, którzy chcą uzyskać zaświadczenie wymagane przez PMI®.

Tylko udział w 5 dniach szkolenia (35 godzinach zegarowych) uprawnia do otrzymania specjalnego potwierdzenia wymaganego przy rejestracji na egzamin PMI®.


Szkolenie kierowane jest do osób:
– Mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu PMBoK®
– Które pragną odświeżyć wiedzę z zarządzania projektami
– Przygotowujących się do egzaminu PMP® i posiadających wykształcenie wyższe, 4500 godzin doświadczenia w zarządzania projektami oraz 35 godzin szkoleń z tego zakresu
– Przygotowujących się do egzaminu PMP® nie posiadających wykształcenia wyższego, ale mogących pochwalić się 7500 godzinami doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz 35 godzinami szkoleń z tego zakresu
– Aktualnie nie spełniających wymaganego doświadczenia, ale mogące je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.


Korzyści z udziału w szkoleniu:
– Możliwość sprawdzenia stanu początkowego dzięki ankiecie wstępnej
– Otrzymanie materiałów – PMBOK® w wersji papierowej oraz książka Rity Mulcahy – „PMP® Exam Prep” wliczone w cenę pełnego szkolenia
– Możliwość poznania 5-edycji standardu PMBoK®
– Możliwość sprawdzenia wiedzy po każdym dniu nauki
– Wsparcie trenerów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju Kierowników Projektów
– Poznanie kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu
– Poznanie standardu kodu etycznego PMI®
– Możliwość zdania próbnego egzaminu po angielsku
– Stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu


Opłata za szkolenie z zakresu PMP
® wynosi:
– Moduł I – 2 850 PLN netto + VAT
– Moduł II – 1 950 PLN netto + VAT
– Całe szkolenie – 4 650 PLN  netto + VAT

Termin szkolenia:
Moduł I – „Zarządzanie projektami w oparciu o PMBoK®” – termin do ustalenia
Moduł II –„Exam Prep®- przygotowanie do egzaminu certyfikującego” – termin do ustalenia 

Szczegółowe informacje dotyczące  certyfikatu PMP® odnajdą Państwo w PMP Credential Handbook.

Informacji dotyczących wymogów formalnych egzaminu PMP udzieli Państwu PMI Poland Chapter:
tel.+48 22 201-29-40

LondonSAM oferuje najnowsze podręczniki autorstwa Rity Mulcahy:

– Rita Mulcahy’s PMP® Exam Prep, 11th  – zawiera wszystko, co potrzebne aby przygotować się do egzaminu.

Cena: 420 PLN netto + 5% VAT

celu zamówienia podręcznika, prosimy o kontakt: dominika@londonsam.pl

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone Klauzula informacyjna - RODOPolityka prywatności