Szkolenia zamknięte

Szkolenia organizowane przez LondonSAM Polska są autorskimi projektami specjalistów z dziedziny finansów i rachunkowości. W naszej ofercie znajdują się zarówno treningi wprowadzające uczestników w zagadnienia finansowe, np. Kurs Księgowości Międzynarodowej oraz wysoko wyspecjalizowane produkty szkoleniowe, takie jak Certyfikat MSSF.

Niewątpliwą zaletą szkoleń LondonSAM jest możliwość przeprowadzenia ich w języku polskim i angielskim. Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Każdy projekt szkoleniowy traktujemy indywidualnie, dopasowując jego treść i formę do aktualnych potrzeb uczestników i profilu działalności organizacji.

Poniżej prezentujemy przykładowe moduły tematyczne szkoleń:

Certyfikat MSSF
Uczestnicy kursu zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu wybranych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i umiejętność jej zastosowania w praktyce. Program zajęć kończy się egzaminem. Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik, zostaną uhonorowani przez LondonSAM Certyfikatem z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
International Financial Accounting Course (IFAC)
Szkolenie ma na celu przekazanie profesjonalnej wiedzy z zakresu podstaw księgowości, w oparciu o przepisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Kurs został stworzony po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pracowników działów finansowych, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie bądź podnoszenie jakości procedur księgowych w przedsiębiorstwach.
Amerykańskie Standardy Rachunkowości US GAAP
Ten wysoce wyspecjalizowany produkt znajduje zainteresowanie ze strony osób, które zawodowo mają styczność z rachunkowością opartą na amerykańskich standardach i w tym obszarze działają, a także osób wiążących swoją pracę i karierę zawodową ze środowiskiem, w którym standardy US GAAP są wykorzystywane.
Finanse dla niefinansistów
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych finansami i rachunkowością, niezajmujących się bezpośrednio tą problematyką. W szczególności jest adresowane do właścicieli firm, obecnych lub przyszłych menedżerów każdego szczebla, pracowników działów produkcyjnych, sprzedaży, marketingu i innych, którzy stykają się z informacją finansową.
Podatek Odroczony
Uczestnicy szkolenia otrzymają skondensowaną dawkę wiedzy teoretycznej z zakresu podatku odroczonego oraz praktyczne wskazówki dotyczące obliczeń aktywów i rezerw. Wykładowca powoła się przykłady "z życia" i wraz z uczestnikami rozwiąże zadania i poprowadzi dyskusję na temat wyników analizy.
Cash Flow
Celem szkolenia jest wzbogacenie praktycznej wiedzy, umiejętności interpretacji informacji oraz podejmowania właściwych decyzji w zakresie dotyczącym przepływów pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej. Szkolenie oparte jest na interaktywnych warsztatach zaznajamiających uczestników ze sposobami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, sprawozdań o zmianach czy analizy finansowej.

Oprócz przedstawionych warsztatów, LondonSAM dostarcza dedykowane szkolenia, które są tworzone na specjalne zamówienie naszych Klientów. W przypadku chęci stworzenia unikatowego szkolenia, uwzględniającego specyfikę danej firmy, profil i indywidualne potrzeby uczestników, serdecznie prosimy o kontakt z naszym biurem:

Tel. (12) 661 74 11

e-mail: dominika@londonsam.pl

Oferta szkoleń z dziedziny zarządzania to profesjonalne szkolenia i konsultacje w zakresie zarządzania projektami i optymalizacji procesów biznesowych. Nasi specjaliści to członkowie międzynarodowych stowarzyszeń finansowych, praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Poniżej prezentujemy przykładowe moduły tematyczne szkoleń:

PMP według metodologii PMI
Project Management Professional® (PMP) to specjalistyczny certyfikat zawodowy potwierdzający najwyższe kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami. Szkolenie z zakresu PMP® zostało w całości przygotowane i dostosowane do wymogów egzaminacyjnych stawianych przez PMI® oraz światowych standardów zarządzania projektem. Za podstawę do opracowania programu posłużył PMBOK® Guide 5 edycja.
Warsztaty z Zarządzania projektami - w j. angielskim
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę merytoryczną oraz praktyczne umiejętności, a wśród nich m.in.: wybór project teamu i kierowanie nim, rozpoznawanie potrzeb klienta, budowanie budżetu, wybór metody realizacji projektu, zarządzanie czasem, rozważanie ryzyka i jego eliminacja, kontrola jakości etc.
Analiza i modelowanie procesów biznesowych
Uczestnicy szkolenia pozyskują wiedzę na temat identyfikacji, mapowania, modelowania i publikacji procesów w stopniu umożliwiającym branie udział w projektach dotyczących opisu istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu wdrożenia systemów informatycznych, doskonalenia przedsiębiorstwa, szkoleń i komunikacji procesów.
Akademia Lidera
Szkolenie skierowane jest do liderów zespołów rozpoczynających karierę w zarządzaniu zespołami oraz do menedżerów, którzy czują potrzebę udoskonalenia swoich umiejętności w zarządzaniu pracownikami. Dzięki warsztatom, uczestnicy poznają najbardziej efektywne metody zarządzania zespołem, a poznane narzędzia i metody pozwolą zbudować autorytet wśród pracowników.
Zarządzanie zespołem zdalnym
Szkolenie dedykowane jest do menadżerów zespołów, którzy stoją przed wyzwaniem zarządzania zespołem rozproszonym. Uczestnicy warsztatów poznają m.in kluczowe różnice między zarządzaniem zespołem rozproszonym a stacjonarnym.
Zarządzanie czasem
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy chcą doskonalić umiejętności potrzebne do efektywnego planowania codziennych czynności w pracy, wyznaczania celów i ustalania priorytetów. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak zmotywować się do konsekwentnego działania, ustalonego zgodnie z planem.

Oprócz przedstawionych warsztatów, LondonSAM dostarcza dedykowane szkolenia, które są tworzone na specjalne zamówienie naszych Klientów. W przypadku chęci stworzenia unikatowego szkolenia, uwzględniającego specyfikę danej firmy, profil i indywidualne potrzeby uczestników, serdecznie prosimy o kontakt z naszym biurem: Tel. (12) 661 74 11, e-mail: dominika@londonsam.pl

Szkolenia z umiejętności osobistych organizowane przez LondonSAM Polska, zostały przygotowane w oparciu o analizę Assesment Centre środowisk korporacyjnych naszych partnerów biznesowych, jak i po zbadaniu zapotrzebowania rynku na narzędzia wspierające strategiczne potrzeby rozwojowe pracowników.

Głównym celem przedstawionych poniżej projektów szkoleniowych jest weryfikacja i kształtowanie postaw uczestników warsztatów bazując na konkretnych sytuacjach z ich codziennej pracy. W konsekwencji pracownicy zwiększają swoją efektywność zarówno w działaniu indywidualnym jak i zespołowym.

Zachęcamy do zapoznania się katalogiem szkoleniem.

Międzynarodowa komunikacja
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy pracują w środowisku międzynarodowym i chcą zrozumieć zagadnienie relacji w kontekście różnic kulturowych.
Komunikacja z asertywnością
Warsztaty są przeznaczone dla osób, którzy chcą udoskonalić kompetencje komunikacji interpersonalnej w środowisku międzynarodowym oraz poznać wpływ różnic międzykulturowych na zachowania asertywne.
Obsługa klienta
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę klienta w firmie, którzy chcieliby zdobyć umiejętności pozwalające na sprawną i profesjonalną obsługę klientów.
Komunikacja interpersonalna
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy pracują w międzynarodowym środowisku i chcą zrozumieć problem relacji w kontekście różnic kulturowych. Po kursie uczestnicy zrozumieją najważniejsze zasady etyki biznesowej raz nauczą się jak płynnie komunikować się, aby szybciej i skuteczniej osiągać zamierzone cele.
Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji biznesowych. Po szkoleniu uczestnicy nauczą się jak przygotowywać efektywną prezentację oraz jak radzić sobie ze stresem w czasie wystąpień.
Techniki negocjacji
Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za kontakty z klientami i partnerami biznesowymi i chcieliby lepiej zrozumieć negocjacje. Po szkoleniu uczestnicy nauczą się jak zachowywać się w trudnych sytuacjach, jak rozpoznać różne gry negocjacyjne oraz jak być asertywnym.

Szkolenia „miękkie” mają formę intensywnych warsztatów z zastosowaniem autorskich metod trenerskich, takich jak:

  • Praca w małych grupach, case study- uczestnicy wspierani przez trenera wymieniają się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i wypracowują oraz ćwiczą możliwe rozwiązania bieżących trudności w zakresie zarządzania sobą w czasie,
  • Burza mózgów, dyskusje moderowane- trener nie narzuca rozwiązań, uczestnicy samodzielnie przy wsparciu trenera wypracowują najskuteczniejsze rozwiązania (większa motywacja do wdrażania rozwiązań, których jest się pomysłodawcą),
  • Mini wykłady jako zgromadzenie i podsumowanie wniosków z ćwiczeń praktycznych.

Oprócz wymienionych tematów, LondonSAM dostarcza dedykowane szkolenia, które są tworzone na specjalne zamówienie naszych Klientów. W przypadku chęci stworzenia unikatowego szkolenia, uwzględniającego specyfikę danej firmy, profil i indywidualne potrzeby uczestników, serdecznie prosimy o kontakt z naszym biurem:

Tel. (12) 661 74 11, e-mail: dominika@londonsam.pl

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone Klauzula informacyjna - RODOPolityka prywatności